Kontrola

1.     vizuální kontrola povrchu dílců 

2.     kontrola pomocí přípravků a protikusů

3.     kontrola s pomocí optické techniky (endoskop, lupy, mantis,...)

4.     kontrola funkce

5.     kontrola elektrických vlastností

6.     specializovaná kontrola (např.kapilární analýza,...)

7.     další služby       - balení a páskování obalů  

                                      - značení dílců a obalů

Práci provádíme podle stanovených kritérií a / nebo hraničních vzorků. Pro efektivní provedení práce disponujeme vlastním špičkovým vybavením.